Kumac Afdrukken

In Brabant is een groot mestoverschot wat voor een hoge kostenpost zorgt voor onze ondernemers en zorgt voor veel maatschappelijke discussies.
Door dit structureel aan te pakken hoopt men op een beter inkomen en voor eens en altijd van dit probleem af te zijn. Daarbij spelen ook nog andere afwegingen.

De wereldbevolking verdubbelt en er komt daardoor een tekort aan mineralen om alle planten te laten groeien, en de kali- en fosfaatmijnen raken uitgeput.
Verder gaat kunstmestproductie gepaard met veel energieverbruik. Daardoor ziet Kumac veel kansen om mineralen uit mest op te waarderen.

Veehouders hebben mineralen genoeg en in de plantaardige sector heeft men er tekort.
Hiervoor moet wel een groot probleem opgelost worden en dat is de verpakking van de mineralen. Met het Kumac hebben we de eerste stap gezet om dit gezamelijk op te pakken.
Dit is gezamenlijk gedaan om de kosten en risico's beheersbaar te maken. Ons doel wordt onderschreven door Gemeente Deurne, provincie Brabant, ZLTO, LNV.
Dit hebben zij gedaan door het verstrekken van subsidies en het verstrekken van vergunningen.
Via belangenbehartiging of het geven van een ontheffing om kunstmestvervangers te produceren.

KumacKumac2

Kumac is een mestverwerkingsfabriek van Demac (Deurnese mineralenafzetcoöpertie) en loonbedrijf Kuunders. 
Demac en loonbedrijf Kuunders zijn beiden voor 50% eigenaar van Kumac.
De leden van Demac leveren de mest aan Kumac. Zij hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar.
Elke maand wordt een gelijke hoeveelheid mest geleverd.
Loonbedrijf Kuunders verzorgt de logistiek en beheert de machines.

Voor meer informatie bezoek de website hier